Yateem ke sir par haath pherne ka sawab

Bismillahirrahmanirraheem

Yateem ke sir par haath pherne ka sawab

Rasool-Allah Sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya jis ne sirf Allah Subhanahu ke liye kisi yateem ke sir pe haath phera to is ka haath jitne balon par se guzarega, is ko utney balon ke barabar neikiyan milengi

Musnad Ahmed 9068-Sahih

Back to top button