us par Jannat haram hai

Bismillahirahmanirrahim

Aisa mard jo apne Ghar ke andar burayee ko nahi rokta hai us par Jannat haram hai

Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya 3 tarah ke logo par Allah Subhanahu ne Jannat haram Kar di hai, Sharab Ka aadi, Waliden Ka Nafarman, aur wo dayyus jo apne Ghar ke andar burayee ko nahi rokta hai

Musnad Ahmad 9975-Sahih

Back to top button