Unke liye Apney Rab ke yahan sawab hai aur unko na koi Darr hai aur na wo gamgeen hongey

Al Quran : Unke liye Apney Rab ke yahan sawab hai aur unko na koi Darr hai aur na wo gamgeen hongey.

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim

Jo log Apney Maal Allah ki Raah mein kharch kartey hain phir kharch karney ke baad na ehsaan rakhtey hain na satatey hain , unke liye Apney Rab ke yahan sawab hai aur unko na koi Darr hai aur na wo gamgeen hongey.

Al Quran, Surah Baqra (2)- 262

Back to top button