Tum mein se koi Shakhs jitni der Namaz ke intezar me baithta hai , Namaz hi me rahta hai

Bismillahirrahmannirrahim

Tum mein se koi Shakhs jitni der Namaz ke intezar me baithta hai , Namaz hi me rahta hai


Rasool-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya tum mein se koi Shakhs jitni der Namaz ke intezar me baithta hai Namaz hi me rahta hai , jab tak bewuzu na ho jaye farishte uske liye Dua karte rahte hain Eh Allah isey maaf farma, Eh Allah isey maaf farma, Eh Allah isper raham farma

Sahih Muslim 1511-Sahih

Back to top button