Tum falan ki tarah mat hojana

Hazrat ‘Abdullah Bin ‘Amr Bin ‘Aas Raziyallahu Anhuma farmaate hain ke Rasulullah ﷺ ne mujhse irshaad farmaaya:

‘Abdullah! Tum falan ki tarah mat hojana ke wo raat ko tahajjud padha karta tha, phir tahajjud chord di.

(Bukhari: 1152)

Faida: Matlab yeh hai ke bila kisi uzr ke apne Deeni maamool ko chordna achhchi baat nahin hai. (Mazahir-e-Haqq)

Back to top button