Shaitan tumhey tangdasti (gareebi) ka khauff dilata hai

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim

Al Quran: Shaitan tumhey tangdasti (gareebi) ka khauff dilata hai

Shaitan tumhey tangdasti ka khauff dilata hai aur be hayaaii ke kaam karney ko kahta hai aur Allah subhanahu tumse apni bakhshish aur rahmat ka Wada karta hai aur Allah bahut kushaeesh karney wala sab kuch jaanney wal hai

Al Quran, Al-Baqara (2) , Verse 268

Back to top button