Munasib baat kah dena aur darguzar karna

Bismillahirrahmanirrahim

Al Quran : Munasib baat kah dena aur darguzar karna us khairat se behtar hai jiske baad satana ho aur Allah beparwah aur tahmil wala hai Eh Imaan walo ehsan rakh kar aur eza(takleef) dekar apni khairat ko uski tarah zaya na karo jaise koi logo ko dikhane ke liye apna maal kharch karta hai aur Allah aur aakhirat par apna imaan nahi rakhta uski misal aisee hai jaise saaf paththar par kuch mitti padhi huyee ho phir us par zor ka meeh (barish) barsa phir usko bilkul saaf kar diya aise log apne aamal ka kuch bhi sila hasil nahi kar sakenge aur Allah kafiro ko hidayat nahi diya karta

Al Quran , Surah Al-Baqara (2), Verse 263-264

Back to top button