Miswak ki ahmiyat

Bismillahirrahmanirrahim

Miswak ki ahmiyat (The importance of Miswak)


Abdullah bin Abbas Radi Allahu Anhu se riwayat hain Rasool-Allah Sal-Allahu Alahai Wasallam ne farmaye mujhe Miswak Karne Ka itna hukum diya Gaya ke mujhe guman hone laga ke jald iss ke bare Mai Quran Majid Nazil ho jayega

Masnad Ahmed , 2125-Sahih

Back to top button