Masjid mein khair ki baat sikhne ke liye

Bismillahirahmanirrahim

Masjid mein khair ki baat sikhne ke liye jaane ka sawab hajj karne wale ki tarah hai


RasoolAllah SalAllahu Alaihi Wasallam ne farmaya jo shaksh sirf khair ki baat sikhne ya sikhane ke liye masjid mein jaye to uska sawab us haji ke sawab ki tarah hai jiska hajj mukammal ho gaya ho

Al Mu’jam Al Kabir, Tabarani, 7346-Sahih

Back to top button