madad na karne ka Azab

Bismillahirrahmanirrahim

Maal hote huye bhi Apne rishtedaron ki madad na karne ka Azab

Rasool-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya koi bhi rishtedar apne kisi rishtedar ke paas aata hai aur Allah Subhanahu ne usay jo ataa Kiya hai usmein se fazal (jo cheez jarurt se zyada ho) ka sawal karta hai aur wo bukhal se pesh aata hai tke din Uske liye dozakh se ek sanp nikala jaega jisko shuja kaha jata hai wo phunkar raha hoga us se uski gardan mai tauk bana kar dal diya jaega

Al-Silsila-As-Sahiha # 168

Back to top button