Juma ki Namaz Chorhne walo ke Dilo par Ghaflat ki Muhar

Bismillahirrahmanirraheem

Juma ki Namaz Chorhne walo ke Dilo par Ghaflat ki Muhar

Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya Log juma ki namaz chorhne se baaz aa jaye warna Allah Subhanahu unkey Dilon par Muhar laga dega phir wo Ghaafeelon mein se ho jayengey

Sahih Musim – 2002

Back to top button