Juma ke Khutbey mein haazir hua karo aur Imaam ke qareeb baitha karo

Bismillahirrahmanirraheem

Juma ke Khutbey mein haazir hua karo aur Imaam ke qareeb baitha karo

Rasool-Allah Sal-Allahu alaihi Wasallam ne farmaya Naseehat ki majalis (Juma ke Khutbey) mein haazir hua karo aur Imaam ke qareeb baitha karo kyunki Aadmi dur hota rahta hai yaha tak ki wo Jannat mein bhi peeche rah jata hai chahey usmein dakhil ho jaye


Al-Silsila-tus-Sahiha – 488

Back to top button