Jo bhi Muslman in 6 halaton mein se

Bismillahirrahmanirraheem

Hadith: Jo bhi Muslman in 6 halaton mein se kisi bhi ek halat mai faut hua to wo jannat mein jayega


Rasool-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya 6 halatein aisee hain jo bhi Muslman inme se kisi bhi halat mein faut hua (yani mar gaya) toh Allah Subhanahu par zimma hai ke wo usko jannat mai dakhil kare

  1. Wo Shakhs jo jihad karne ke liye nikla agar usee halat mai faut ho gaya toh Allah ke zimme mein hai
  2. Wo Shakhs jo kisi janaze ke sath chala agar wo ussi halat main faut ho gaya toh Allah ka zimme mein hai .
  3. Wo Shakhs jisne kisi mareez ki aayadat ki agar wo ussi halat main faut ho gaya to wo Allah ke zimme mein hai .
  4. Wo jisne achchi tarha wazu kiya phir namaz padhne ke liye masjid ki taraf chala agar wo ussi halat mai faut hua toh wo Allah ke zimme mein hai
  5. Wo Shakhs jo muslamano ke ameer (imam) ke paas sirf uski madad aur ezzat ke liye aaya aur usee halat main faut ho gaya to ye Allah ke zimme mein hai
  6. Wo Shakhs jo apne Ghar mai hai kisi muslman ki gheebat nahi karta na un par narazgi ka izhar karta hai aur na gusse ka agar wo faut ho gaya toh Allah ke zimme mein hai

Al-Silsila-As-Sahiha-618

Back to top button