Jis shakhs ne koi aib waali cheez

Rasulullah ﷺ ne irshaad farmaaya:

Jis shakhs ne koi aib waali cheez kisi ke haath farokht ki aur khareedaar ko woh aib batla nahin diya to us par hamesha Allah ka gazab rahega. Aur Allah ke farishte hamesha us par laanat karte raheinge.

(Ibne Maaja: 2247)

Back to top button