Jhoothi Qasam khane par

Bismillahirahmanirrahim

Jhoothi Qasam khane par dil mein ek (kala) nuqta daal diya jata hai


Rasool-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya koi Qasam khane wala agar qasam khaye aur faisla usee qasam par hone wala ho, phir wo us qasam mein machchar ke par ke barabar bhi jhooth shamil kar de to uske dil par ek (kala) nuqta daal diya jata hai jo qayamat tak baqi rahega

Jamia Tirmizi, Jild 2, 939-Sahih

 

Back to top button