Jannat mein ek kudhe ki jagah

Hazrat Sahl Bin Sa’d Raziyallahu Anhu se riwaayat hai ke Rasulullah ﷺ ne irshaad farmaaya:

Jannat mein ek kudhe ki jagah (yani kam se kam jagah bhi) duniya aur jo kuch us mein hai, us se behtar (aur zyaada qeemti) hai.


(Bukhari: 3250)

Back to top button