Jab banda takabbur karta hai to uski hikmat mein kami ho jati hai

Bismillahirrahmanirrahim

Hadith : Jab banda takabbur karta hai to uski hikmat mein kami ho jati hai

Abdullah bin abbas Radi Allanhu anhu se rivayat hai ki Rasool-Allah Sal-Allahu Alaihi Wasallam ne farmaya har shakhs ke sir mein hikmat hoti hai jo ek farishte ke haath mein hoti hai , jab wo banda aajizi ikhtiyar karta hai to farishte se kaha jata hai ki uski hikmat ko badha do aur jab wo takabbur karta hai to farishte se kaha jata hai ki uski hikmat mein kami kar do

Al-Silsila As-Sahiha , 2133

Back to top button