Jab banda jhoot bolta hai

Jab banda jhoot bolta hai, to farishta us ke jhoot ki badbu ki wajaah se ek meel door chala jaata hai.

(Tirmizi: 1972)

Back to top button