Imaan ki ek ahem

أَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ

Al Hayaau shu’abatum minal imaan

Tarjama: Haya Imaan ki ek ahem shaakh hai.

(Bukhari: 9)

Back to top button