Haya Imaan se hai

Hazrat Abu Hurairah Raziyallahu ‘anhu se riwaayat hai ke Rasullullah ﷺ ne farmaaya:

Haya Imaan se hai aur Imaan Jannat se hai, buri baat bolne se dil mein sakhti paida hoti hai aur dil ka sakht hona Jahannam mein jaane ka sabab hai.

(Tirmizi: 2009)

Back to top button