Ghar mein Nawafil Namaz padhna Noor hai

Ghar mein Nawafil Namaz padhna Noor hai

Rasool-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya bande ka apne ghar mein Nawafil Namaz padhna noor hai, ab jo chahta hai wo apne ghar ko munawwar aur raushan kar le

Musnad Ahmed- 2042- Sahih

Back to top button