fajr ki Namaaz se faarigh hokar usi jagah

Hazrat Mu’az Bin Anas Juhani Raziyallahu Anhu se riwaayat hai ke Rasulullah ﷺ ne irshaad farmaaya:

Jo shakhs fajr ki Namaaz se faarigh hokar usi jagah baitha rehta hai, khair ke alaawa koi baat nahin karta, phir do rakaat Ishraaq ki Namaaz padhta hai, uske gunaah mu’aaf ho jaate hain, chaahe wo samundar ke jhaag se zyaada hi hon.

(Abu Dawud: 1287)

Back to top button