Ek Farishta kahta hai Eh ALLAH

Bismillahirrahmanirrahim

Ek Farishta kahta hai Eh ALLAH kharch karne wale ko iska badla de aur dusra kahta hai ki eh ALLAH bakhil ko tabah kar de


Abu Hurairah Radhi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasool-Allah Sal-Allahu Alaihi Wasallam ne farmaya koi din aisa nahi jata ki jab bande subah ko uthte hain to do farishte aasman se na utarte ho, ( yani har roz do farishte subah ko aasman se utarte hain) unmein se ek farishta ye kahta hai ki Eh ALLAH (teri raah mein) kharch karne wale ko iska badla de aur dusra kahta hai ki eh ALLAH bakhil (kanjus) ko tabah kar de

Sahih Bukhari, Vol2, 1442

Back to top button