Eh imaan walo ALLAH se daro

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim

Eh imaan walo ALLAH se daro aur agar tum imaan rakhtey ho to jo kuch sood baqi rah gaya hai usey chorh do

Al Quran , Surah Al-Baqarah(2), 278


Al Quran : Jo log sood khatey hain wo Qayamat ke din us shakhs ki tarah uthengey Jinhey shaitan ne lipat kar deewana bana liya ho ye haalat unki is wajah se hogi ki unhoney kaha tha ki kharid wa farokht bhi sood ki tarah hai jabki Allah taala ne kharid aur farokht ko halal qarar diya hai aur sood ko haram phir jisko uskey rab ki naseehat pahunchi aur wo (sood lene se) baaz aa gaya to wo jo kuch pahle le chuka hai wo usi ka hai aur uska muaamla Allah ke supurd hai lekin agar wo phir bhi sood leta rahta hai to ye log jahannami hai ye ismein hamesha rahanergey:

Surah Baqara (2), verse 275

Back to top button