You are currently viewing Khali ghar mein dakhil hote waqt padhne ki dua

Khali ghar mein dakhil hote waqt padhne ki dua

  • Post category:Dua

Bismillahirrahmanirraheem

Khali ghar mein dakhil hote waqt padhne ki dua

السَّلامُ علينا وعلَى عبادِ اللَّهِ الصَّالحينَ

Al-Salaamu Alaina Wa Ala ibaad-illaahis-saaliheen

Salam ho ham par aur Allah ke tamam naik bando par

Abdullah bin Umar Radi Allahu Anhu se riwayat hai jab koi aise ghar mein dakhil ho jahan koi nahi rahta to waha bhi ye keh kar dakhil hona chahiye