You are currently viewing Allah ke Nazdeek Izzat wala banda

Allah ke Nazdeek Izzat wala banda

Allah ke Nazdeek Izzat wala banda

Abu Huraira (R.A.) se riwayat hai ke, Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Hazrat Musaa (Alaihi Salam) ne Allah Taala se daryaft kiya ke Aap ke nazdik sabse jyada Izzat wala banda koun hai?“


Allah Taala ne farmaya ke:
“Jo badla lene ki Quwwat ke bawajud bhi muaf kar de.”


ho’abul Iman 8327