Barish ke baad ki dua

Bismillahirahmanirrahim

Barish ke baad ki dua

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ
Mutirnaa bifadhlillaahi wa rahmatihi.


Allah ke fazal aur rahmat se hamare liye barish huyee

Sahih Bukhari Jild 1 , 846

Back to top button