Barish ke baad ki dua

Bismillahirahmanirrahim

Barish ke baad ki dua


مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

Mutirnaa bifadhlillaahi wa rahmatihi

Allah ke fazal aur rahmat se hamare liye barish huyee

Sahih Bukhari Jild 1 , 846

Back to top button