Allah usko khushhaal rakhey

Bismillahirahmanirrahim

Hadith : Allah usko khushhaal rakhey jo hamari hadith ko suney aur aagey pahuchaye


Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya Allah Subhanahu us Shaks ko khush rakhein jisne hamari koi baat suni aur phir bilkul usee tarah dusro tak pahucha di jis tarah suni thi,kyunki bahut se aise log jinhe hadith pahuchegi wo sunne wale se zyada samajh aur ilm rakhte honge

Jamia Tirmizi Jild 2, 552-Sahih

Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya Allah usko khushhaal rakhey jo hamari hadith ko suney aur aagey pahuchaye

Sunan ibn Majah, Jild 1, 232-Sahih

Back to top button