Allah subhanahu ki Raza talash karne wale ki fazilat

Bismillahirrahmanirrahim

Hadith: Allah subhanahu ki Raza talash karne wale ki fazilat

Rasool-Allah Sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya banda Allah subhanahu ki razamandi talash karta hai wo issi koshish mein laga rehta hai to Allah subhanahu Jibril Alahih Salam se farmata hai mera falah banda mujhe razi karne ki koshish karta hai sun lo meri Rehmat iss par hai to Jibrail Alahih Salam farmate hai Allah subhanahu ki rahamt falah Shaks par hai phir arsh uthane wale bhi yahi kehte hai aur phir unke aas pas wale yahi kehte hai yaha tak ke saatho asman wale yahi elan karte hai phir uske liye wo Rahamt zameen par utarti hai

Musnad Ahmed-9428 -Sahih

Back to top button