Allah par bharosa karo

Bismillah irrahman irraheem

Allah par bharosa karo wo tumhe aise rizq dega jaise parindo ko deta hai


Rasool-Allah Sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya Agar tum Allah Subhanhu par is tarah bharosa karo jis tarah bharosa karne ka haq hai to Allah Subhanahu tumhein is tarah Rizq dega jis tarah parindon ko Rizq deta hai, jo Subah ke waqt bhookhe pet jate hain aur Shaam ke waqt pet bhare huye wapas aate hain

Al-Silsila-tus-Sahiha 1374

Back to top button