Allah ki baargaah mein ek khubsurat Dua

Bismillahirrahmanirraheem

ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Al-Quran Mujhse Dua karo main tumhari Dua Qubul karunga

Al-Quran Surah Ghafir (40) : 60


Allah ki baargaah mein ek khubsurat Dua 

 • Ya ALLAH Tere liye Hamd hai , tu zameeno aur Aasmaano ka noor hai, tu zameen aur aasmaano aur jo kuch usmein hai un sab ka RABB hai, un sab ka MALIK hai
 • Ya ALLAH Tu sachcha hai, Tera waada sachcha hai, Teri baatein sachchi hai , Tujhse milna Haq hai, teri jannat haq hai, teri Dozakh haq hai aur Qayamat bhi Haq hai ,… tere sarey Nabi sachchey hain aur Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam bhi haq hain
 • Ya ALLAH hum tujh par Imaan latey hain, tujhi se madad maangtey hain
 • YA ALLAH hamare un gunaaho ko maaf farma de jo hum kar chukey hain aur jo gunah humse aagey honey waley hain, Jo Gunah humney chip kar kiye aur jo khullam khulla kiye ub sab gunaahon ko bhi maaf farma de
 • Beshak tu hi mera RABB hai tere siwa koi ibaadat ke layaq nahi , Ya Allah tere hi liye hamd hai tuney hamein banaya aur Hidayat ata farmayee aur ilm ata farmaya
 • Ya ALLAH, Ya Rahman, Ya Raheem, Ya Ghaffar, Ya Hayyu, Ya Qayyum Ya Malik-Al -Mulk Beshak mulk tera hai , baadshahi teri hai, Jisey chahey tu izzat deta hai aur jisey chahey tu zillat deta hai
 • Ya ALLAH Tu bemisaal hai , tere jaisa koi nahi tu har cheez par Qadir hai , Zameen aur Aasman mein jo kuch bhi hai wo sab teri tasbeeh bayan karte hain, Tu sabse behtar maula aur sabse behtar madadgaar hai
 • Ya ALLAH Hum teri waisey taraif nahi kar saktey jaisey tuney ki hai, teri izzat aur tera muqam buland hai,Ya Allah Humein tere pyare Habib jisey tune Rahmatul lil alameen bana kar bheja hai unki shafa’at naseeb farma
 • Ya ALLAH Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ki sari ummat par raham farma
 • Ya ALLAH hamein hidayat ata farma beshak tu hi sabse behtar hidayat dene wala hai
 • Ya ALLAH tu maaf karne wala aur maaf karne ko pasand karta hai so hamare gunaah maaf farma de.
 • Ya Raheem Humen maaf farma, Ya Kareem Maaf farma
 • Ya ALLAH Quran ko hamare Dilon ki bahar aur Seene ka Noor bana de
 • Ya ALLAH humko un logon ke jaisa bana de jo tera Quran padhte aur us par amal karte hain
 • Ya ALLAH hum aisey Dil se panaah chahte hai jo tujhse na darta ho aur jismein teri muhabbat na ho
 • Ya ALLAH humein aisey logon se dur rakhna jo humein tujhse aur tere Nabee Sallallahu Alaihi Wasallam se dur kar dete hain
 • Ya ALLAH humko aur hamare gharwalon ko beemariyon aur waba se bacha
 • Ya ALLAH teri raah mein zuban par kalma e shadat ke saath shahadat ki maut naseeb farmana
 • Ya ALLAH humko, hamare walidein ko , Bahan Bhai ko aur sare Rihsteydaaron ko Jannatul Firdous ata farma
 • Ya ALLAH hum tujhse Maut ki sakhtiyon se panaah maangte hai
 • Ya ALLAH Ya Rabb humein marte waqt Tera Kalma Naseeb farma
 • Ya ALLAH humein Qabr ke andheron aur Sakhtiyon aur azab se bacha lena
 • Ya ALLAH hume pool sirat par se bijli ki tezi se bhi tez guzar dena
 • Ya ALLAH humein aisa bana de jaisa tujhe pasand ho
 • Ya ALLAH humein tere Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ki sunnaton par amal karney wala bana de
 • Ya ALLAH hum bahut kamzor hain humein baar baar shaitan gumraah kar deta hai magar tu har cheez par Qadir hai , Ya RABB humein Shaitan ki buraai se mehfooz farma de
 • Ya ALLAH Ummat-e-Muslimah aur khas karke tere Mujahidon ki Madad farma
 • Ya ALLAH hamare gunaho par hamari pakad na farma ,
 • Ya ALLAH ummat ki Maa aur Bahno ko Pardey aur haya wali bane de
 • Ya ALLAH hamara Khatma bil khair aur Imaan ke saath karna
 • Ya ALLAH baroz-e-Hashr tere arsh ka saya ata farmana jab uskey siwa koi saaya nahi hoga
 • Ya ALLAH tu humse Raazi ho ja aur Qayaamat ke din tera deedar ata farmana
 • Ya ALLAH baar baarr Hajj aur Umrah karne ki taufiq ata farma
 • Ya ALLAH maut se pahle khawab mein tere Pyare Habib Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ka Deedar ata farma de aur humko unki aisee Muhabbat ata farma de ki Hashr ki pareshaniyon mein wo humein pahchaan le aur apne pyare haathon se kauther ka jaam ata farma de
 • YA ALLAH beshak tujhe maalum hai ki hamarey Haq mein kya behtar hai jo kuch bhi maange hai usey ata farma de aur jo maangney se rah gaya hai woh bhi ata farma de
 • Ya ALLAH Ya RABB hamein Duniya mein bhi bhalayi ata farma aur Aakhirat mein bhi bhalayi ata farma aur hamein Dozakh ke azaab se bacha
 • Rabbana Wa Taqabbal duaa
  Eh hamare RAB meri Dua Qubul farma.

ÀAMEEN

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد
Allahumma salli alaa Muhammad wa ala aali Muhammed

Back to top button