Ada Aur Qaza Kise Kehte Hai ?

Ada Aur Qaza Kise Kehte Hai ?


Kisi Ibadat Ko Unke Waqt E Muqarrar Par Karne Ko Ada Kehte Hai Aur Waqt Guzar Jaane Ke Baad Amal Karne Ko Qaza Kehte Hai.

Back to top button