12. QURBANI KIS KE LIYE KARNI CHAHIYE?

12. QURBANI KIS KE LIYE KARNI CHAHIYE?


Qurbani sirf Allah ke liye karna chahiye✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Bas tu apne Rabb ke liye namaz padh aur qurbani kar”

[Al Kausar: 2]
Back to top button