1. ISLAM KE KITNE ARKAAN HAIN?

1. ISLAM KE KITNE ARKAAN HAIN?


Islam ke panch arkaan hai✓


  1. Is baat ki gawahi deyna ke Allah ke siwa koi ebadat ke layaq nahi aur Muhammad (Sallallahu Aalaihi Wasallam) Allah ke Rasool hain.
  2. Namaz qayem karna.
  3. Zakaat ada karna.
  4. Hajj karna.
  5. Ramadhan ke roze rakhna.
[Sahih Muslim]
Back to top button